Elenergisystemer

Praksisoppgaver i faget elenergisystemer. Disse oppgavene kan tilpasses i omfang og innhold slik at de passer hver enkel elev sin nivå. Læremidlet omhandler: praktiske installasjonseksempler som følger framgangsmåten for å planlegge, montere, sette i drift, .

Læreverket Elenergisystemer dekker felles programfag elenergisystemer i læreplanen for Vgelektrofag. I den nye utgaven er oppgaver og øvinger integrert i boka og lagt inn til slutt i kapitlet der de hører hjemme. De praktiske installasjonseksemplene er tilpasset en . Elevene skal opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles .

Dette kurset dekker teorien i programfaget Elenergisystemer i læreplanen for Vgelektrofag. Elenergisystemer består av en faktabok og en oppgavebok som dekker programfaget elenergisystemer. Elevene blir kjent med framgangsmåten for å montere, . Boka dekker alle mål i emnet elenergisystemer for Vgelenergi. Den inneholder både nødvendig teori og praktiske oppgaver.

Denne boka dekker det felles programfaget Elenergisystemer i læreplanen for Vgelektrofag. Søkeresultater for Elenergisystemer – Haugenbok. Designed by Aplia – Developed by Aplia – Powered by eZ Publish . Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne i Agder med over 16ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.

Elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer (bl.a. i bolig), . Kurset dekker teorien i programfaget Elenergisystemer i læreplanen for VgElenergi. Det går i mer dybde og detalj på ulike systemer for ene. Opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk.

Lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elenergisystemer og utstyr. Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: KRITERIER. Programfaget elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon . Stilen inneholder notater fra boka Elenergi-systemer Faktabok (VgElektro).

Ohms låv, Parallellekoblinger, Seriekoblinger, Kirchhoffs lov, . Omslagsbilder av Elenergisystemer (se endringslogg).