Fasthetsklasse trevirke

Tre er et ingeniørmateriale som kan beregnes både statisk og brann- teknisk. Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand. De mest brukte fasthetsklassene i Norge er C1 Cog C30.

Alt konstruksjonsvirke skal være merket med fasthetsklasse. Dersom virket er visuelt styrkesortert, . Egenskaper ved trevirke generelt er behandlet i Byggdetaljer 571. Trevirke er et naturlig, organisk cellemateriale som er bygd opp av.

NS-EN 3og tidligere sorteringsstandard NS 3080: . Fiberretningen i lamellene går parallelt med bjelkens lengderetning. Moelven Limtre produserer limtre i fasthetsklasse GL 30C. Justert skurlast er trevirke som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med. Justert skurlast har millimeter mindre mål enn skurlast, og er glatthøvlet på tre.

Velg styrkeklasse og senteravstand mellom bjelker. Sorteringsklasse Ttilfredsstiller krav til fasthetsklasse C18. Et popularisert utdrag av rapporten vil bli publisert i Fokus på Tre. Kantstilte elementer består av lameller/bord av samme fasthetsklasse, vanligvis C18. For flersjiktselementer er det mulig å bruke trevirke av lavere kvaliteter i . Trelast som salgsvare kan deles inn i tre hovedprodukter: konstruksjonsvirke, høvellast.

Det fins totalt fem fasthetsklasser, men man kan ikke regne med at alle . UMB Nils Ivar Bovim som kan det meste som er verdt å vite om trevirke og. Limtrestandarden NS-EN 11Trekonstruksjoner – Limtre- Fasthetsklasser og . FOKUS på tre Konstruksjonsvirke OKTOBER 20Bruksområder. For at trelast skal kunne klassifiseres i en fasthetsklasse, må den sorteres. Trevirke som skal brukes i bærende konstruksjoner skal iht. NS-EN 1194: Trekonstruksjoner – Limtre – Fasthetsklasser og bestemmelse av karakteristiske verdier.

Generell dimensjoneringsprosess for stål og tre. Overlapp spiker i midtstykke: t-t4d. Lastkomb type= Angir om materialfaktor inngår (brudd) eller ikke (bruks) fmd. Utviklingen av limtre har åpnet nye muligheter bruk av tre. Et standard limtretverrsnitt er bygget opp av lameller i to forskjellige fasthetsklasser.

Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater brukt i bygninger.