Fek lovdata

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik . Forskriften er fastsatt i medhold av lov 24. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig .

Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De fleste lover er fritt tilgjengelige på lovdata. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr – (el-tilsynsloven), se Lovdata. Lovdata; FEU-forskrift om elektrisk utstyr, se Lovdata; FEK-forskrift om .

FEK), som er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr! FEK-forskriften finnes på lovdata under denne linken: . Slik jeg leser i Lovdata, så skal jeg kunne få lov til å kunne bygge og vedlikeholde det. Man kan med sikkerhet si at det ikke er lovlig etter FEK.

Lovdata – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK).

Fek snakkes det om dyrevelferdsloven, storfeforskriften, hesteforskriften osv. Det som kan gjøres er å jevne det ut over uker fek.