Forbudte gjenstander på fly

Følgende gjenstander kan ikke taes med gjennom sikkerhetskontrollen og ombord i fly: a) Skytevåpen Enhver gjenstand som kan avfyre eller ser . Du vil også finne en liste over gjenstander som er forbudt i innsjekket bagasje. Regelverket inneholder en liste over forbudte gjenstander, og disse. Forbudte gjenstander er ting som anses å kunne benyttes som våpen.

Flyselskapene plikter å informere om forbudte gjenstander og farlig gods. Av hensyn til flysikkerheten, og ifølge en beslutning fra EU-kommisjonen, er det enkelte ting. Les mer om forbudte gjenstander på Oslo Lufthavns hjemmeside.

Av sikkerhetsgrunner er et stort antall emner og væsker forbudt ombord på flyet samt i den innsjekkede bagasjen, såsom komprimerte gasser, etsende og . Noen som vet om denne listen: luftfartstilsynet. Prøvd å klikke på English version, men . Norge har siden 20fulgt EUs felles regler for forbudte gjenstander på sivile flyvninger. Disse reglene sier også noe om hvilke skarpe gjenstander man er tillatt å ha med inn på flyet . Kruttlapper er forbudt, rett og slett fordi de er brannfarlige. Strikkepinner står ikke på lista over forbudte gjenstander da de ikke.

De enkelte EU og EØS-land har anledning til å legge til gjenstander til sin nasjonale liste, . Passasjerer kan ikke ha med følgende gjenstander i det sikrede området eller kabinen på et fly. Pistoler, skytevåpen og våpen: enhver enhvergjenstand . Håndbagasjen vil også kunne bli sjekket for forbudte gjenstander. Før du reiser kan det være lurt å lese sikkerhetsforskriftene og de offisielle reiserådene fra . Gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader,.

Flysikkerhet søkes oppnådd gjennom ulike tiltak, se nedenfor. EU-kommisjonen vedtok en lang liste med forbudte gjenstander. Når du pakker: På flyet er det forbudt å ta med flytende væsker og gjenstander som kan forårsake alvorlig skade.

Er du i tvil, send det i innsjekket bagasje.