Forklar hva frekvens er

Frekvens er et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en enhetstid. For å beregne frekvens, setter man et fast tidsintervall, teller antall ganger . BølgelengdeBufretLignendeBølgelengden λ har et inverst forhold til frekvensen f, antall bølgetopper som passerer et gitt punkt per tidsenhet, ved at bølgelengden er lik hastigheten til .

Fagstoff: Frekvensen forteller hvor mange som har fått en gitt karakter. For å sammenlikne med andre klasser eller grupper, er det mer . Bølgen får samme svingehastighet som partikkelen. Langsom partikkelvibrasjon gir lav frekvens mens hurtig partikkelvibrasjon .

Hva er sammenhengen mellom lysfart, frekvens og bølgelengde? Data kan organiseres på mange forskjellige måter. Her skal vi se på hva en frekvenstabell er. En frekvenstabell er en opptelling og ordning av . Hva mener vi med begrepene bølgelengde og frekvens? Forklar hvordan to planter som har gule erter, kan få avkom med grønne.

Definer og forklar begrepene og tegn gjerne figurer: a) Hva er en. Hva er frekvensen og svingetiden til bølgene? Denne er ω=2πf=2π/T, der f er frekvensen (antall perioder per tidsenhet) og T er periode-tiden.

Mer enn det dobbelte av hva som er brukt i dag. Av det totale frekvensbåndet til tv på 3MHz bruker en sender som dekker et stort . Hva skjer da med frekvensen, bølge lengden og farten til lyset. Forklar hva vi da mener med det, og gjør rede for. Forklar med ord hva funksjonen uttrykker: . Når vi sampler et sinussignal vet vi ikke helt sikkert hvilken frekvens dette har. Du bør da se at utgangen går helt ned til 0. Forklar nå hva som skjer med lyden når du justerer på motstandene i lavpass og.

Forklar og og gi eksempler på følgende typer frekvens: singulativ frekvens,. Forklar og gi eksempel på hva det vil si . Den relative frekvensen for hendelsen én mynt er summen av de relative frekvensene for utfallene MK og KM. Forklar hva som skjer dersom et foton med energi eV treffer et.

Forklar med en skisse hva som skjer med frekvensspekteret til et båndbegrenset. Bølgelengde og frekvens, amplitude, interferens, langs- og tversbølger, elektromagnetisk . Hva er sammenhengen mellom frekvens og bølgelengde? Hva er sammenhengen mellom frekvensen og energien til em-stråling?