Fra titallsystemet til totallsystemet

I titallsystemet har man ikke noe eget symbol eller siffer for tallet ti, man bruker og fordi. Totall systemet er, i likhet med titallsystemet et posisjonssystem. Lastet opp av Bjarne SkurdalI denne videoen vises hvordan et tall i titallsystemet kan gjøres om til samme verdi i totallssystemet.

Et annet viktig posisjonssystem er totallsystemet (binærsystemet), der vi bruker som grunntall. Titallsystemet vårt er altså et posisjonssystem med base 10. På samme måte som for titallsystemet betyr plassen lengst til høyre enere, men nå blir neste plass en toer-plass siden vi på første plass bare kan angi null og en.

Vi har vent oss til å regne med et tallsystem som vi kaller for titallsystemet.

De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag. Tallsystemet som brukes i databehandling er det såkalte totallsystemet . Totallsystemet brukes i datamaskinerTotallsystemet brukes i datamaskiner. Det betyr at det bare kreves to symboler for å skrive . Hvordan konvertere fra totallsystemet til titallsystemet?

Hvordan regne fra titallsystemet til totallsystemet?