Fuging av fliser silikon

VERKTØY: For å fjerne gamle fuger trengs det skjærende verktøy. Maskeringstape hindrer søl på benk og fliser, og gir jevne kanter. Murmester Jan viser deg hvor enkelt det er å fuge fliser i tørre rom.

Fugeslam på fliser eller i fuger kan vaskes bort med klinkerrens tidligst døgn etter. I alle overganger fra gulv til vegg og hjørner skal det fuges med silikon. Kapp spissen slik at den i diameter er litt bredere enn fugen ved 90° vinkel.

Skal du fjerne silikon eller legge ny på badet?

Det ble mye gris og søl og jeg fikk ikke den formen på fugen som jeg. De som er skikkelig rå på å fuge med silikon er så gode at en kan spy . Jeg har forsøkt med maskeringstape (blir kant i fugen ved tapekanten), med silikonnal (fugen blir diffus i kanten) osv. Da limet er herdet er det klart for fuging. Så, der hvor den noen steder ligger helt inntil flisene langs gulvet og helt. Skal det bli skikkelig bør du fjerne den gamle silikonen og legge hele fugen på nytt.

Kapp spissen slik at den i diameter er litt bredere enn fugen ved 90° . Normalt kan fuging påbegynnes etter ett døgn. Alle hjørner, overganger gulv/vegg og overgang fra fliser til andre materialer fuges med VÅTROMSILIKON.

Vent til limet har herdet, fug og vask deretter flisene slik vi har beskrevet tidligere i boken. Til slutt fuger du med silikon i spalten mellom benken og nederste . Fugen på badegulvet har har fått noen “hull” der det er slitt helt ned til underlaget. Vi anbefaler at du bruker fugebredde mm for vegg og gulv. De sementbaserte fugemassene skal tilsettes vann. Kan jeg fuge med våtromssilikon i badstue eller blir det for varmt?

Fugene mellom flisene er porøse og trekker lett til seg vann. Fugemasse brukes til å fylle fugene mellom fliser- og naturstein, enten ved hjelp av sementbaserte produkter, silikon, MS polymer, akryl eller epoxy. Bytt ut dine gamle silikonfuger med nye CornerTape.

Til hvite veggfliser ble det valgt fugemasse og silikon som hadde. Og fliser fugemasse kan stå i motsetning til fliser eller være en tone.