Fysikk master

Dette studiet gir deg mulighet til å velge mellom et vidt spekter av problemstillinger. Du kan fordype deg i alt fra kvarker, kreftforskning og høyteknologi til . Denne studieretningen er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men videreføres som studieretningen Kjerne- og .

Biofysikk og medisinsk fysikk (studieretning). Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som . Bilde fra en tynnfilmdeponeringslab ved NTNU Foto: Geir Mogen.

Masterprogram i fysikk er et 2-årig program. All undervisning på master i fysikk foregår . En bachelorgrad i fysikk gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier på NT-fakultetet: Master of . Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Masterstudiet i matematikk og fysikk bygger på en bachelorgrad i matematikk og/eller fysikk, eller en grad med tilsvarende bredde og dybde i fysikk- og . Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere. Etter fullført master kan du ta en doktorgrad i fysikk, noe som gjerne tar fire år.

Masterprogrammet i fysikk gir deg mulighet til å velge en fordypning innen de fleste av fysikkens spesialområder.

Halve studietiden går med til å utføre en .