Fysikk uio

Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor). BufretLignendeInstituttet ivaretar fysikk-faget ved UiO, utdanner fysikere på master- og ph. StudieretningerBufretLignendeFysikk er et fag som spenner svært vidt.

Det handler om alt fra grunnleggende filosofiske spørsmål til hverdagslige fenomener, fra naturens minste byggesteiner . Bachelorprogrammet i fysikk, astronomi og meteorologi er et. Studier › StudieprogrammerBufretLignendeFysikk (master – to år). Dette studiet gir deg mulighet til å velge.

Velkommen som bachelorstudent hos på Fysikk astronomi og meteorologi! Meld deg også inn i facebook-gruppen for alle nye studenter på Fysikk, astronomi og meteorologi! A “dopamine factory” operated straight into the brain (Titan.uio.no). Launching a swarm of rockets to find the cause of GPS chaos (Apollon.uio.no).

Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Fysisk institutt. Instituttet utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken, fra . Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) . Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se beskrivelsen av hver enkelt studieretning for mer .

I tillegg til 1studiepoeng obligatoriske emner innen studieretningen fysikk må du ta minst ett av . I tillegg får elevene høre litt om hva fysikere ”kan brukes til” og hvordan det er å studere fysikk, samt mulighet til å oppleve Campus UiO. Biofysikk og medisinsk fysikk (studieretning). For dager siden – Fysikk og astronomi (bachelor). Fysiker Jørgen Kjoshagen Trømborg er konsulent i McKinsey Company og hjelper.

Denne emnegruppen gir en generell innføring i fysikk. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet. Studentene får en innføring i kondenserte fasers fysikk på bredt grunnlag.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre . FYS31- Eksperimentelle metoder i fysikk i sin. Ved Fysisk institutt, UiO, regnes følgende emner på bachelornivå som .