Graf utvikling oslo børs

Kurser er levert av Oslo Børs, Oslo Market Solutions og Interactive Data. Klikk på menypunktet som heter Avansert graf og historikk. OBX-indeksen består av de mest likvide aksjene på Oslo Børs, rangert etter seks måneders omsetning.

Indeksen er en fri flyt-justert avkastningsindeks . Siste år: Oslo Børs +2 – Stockholm Fondsbörs +. Grafen nedenfor viser utviklingen for den norske OBX-indeksen (blå graf) relativt . Diagrammet nedenfor er en multirelativ graf hvor alle de tre objektene.

Ikke overraskende så ser vi at utviklingen for oljetunge Oslo Børs med . Det har vært tilløp til børsuro igjen, både her hjemme og internasjonalt:. Bekymring for for utviklingen i offentlig . Akkumulert avkastning på hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) 2002-. Så jeg forlenget perioden tilbake til 19og fant at utviklingen har . Aksjefondene krymper i takt med at børsene raser.

Grafen viser hovedindeksen på Oslo Børs siste år. Kurs i OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) på Oslo Børs. Siste, Endring, Endr , Kjøper, Selger, Åpning.