Hva er en strømkrets

Denne animasjonen viser noen viktige ting om strømkretser og lyspærer. En elektrisk krets er en lukket sløyfe dannet av en strømkilde, ledninger, en sikring, en last, og en bryter. Når bryteren er slått på, er den elektriske kretsen .

En sluttet strømkrets er når strømmen går i en sirkel, og hvis du kutter ledningen eller kobler fra slik at. Elevene skal kunne forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm og. Hva skjer om den ene lyspæra i nr slutter å virke?

Elektronene i en sluttet strømkrets flytter seg fra minus (-) mot pluss (+).

Dette kan vi kalle elektronstrømretningen. Elektronene i en strømkrets beveger seg bare . Hva forskjellen mellom parallellkobling og seriekobling er. Hva som har betydning for resistansen i en motstandstråd.

Man bruker elektriske motstandere for å begrense strømmen i en strømkrets. Fagstoff: Her skal vi lære om elektrisk strøm, strømkretser, spenning, resistans og Ohms lov. Videoen viser vår programvare og teksten er Fra Store norske leksikon Elektrisk krets, betegnelse for et sammenhengende strømløp som . I en strømkrets maler vi spenningen over en motstand og strømmen gjennom den.

Hva mener vi med komponentene i en krets?

Elektronene i en strømkrets beveger seg fra negativ mot positiv pol. En måte å koble elektriske komponenter på, slik at strømkretsen deles opp i flere løp ved siden av hverandre der strømmen kan være . Kunne fortelle og tegne hvordan en må koble batteri, ledninger, og lyspære for å få lyspæra til å lyse. Nå har vi en lukket strøm-krets, en lukket vei strømmen (elektronene). Regn også ut hva som skjer med strømmen i hver av motstandene når du tar bort motstand nummer 3. I en strømkrets hvor resistansen er kjent, er det derfor enkelt å beregne strøm eller spenning ved å bruke formelen for Ohms lov. I denne sammenhengen er strømkrets et grunnleggende begrep.

Et problem var at det kreves kreativitet for å kunne se hva elektrisiteten . Hvordan bygger man den villeste børstobot? Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er. For at pæra skal lyse må strømkretsen være sammenhengende og gå i ring. Som vi ser på bildene, fikk vi laget en strømkrets.

Forhåpentligvis skjønner nå alle sammen hva en strømkrets faktisk er. Samtidig måtte de to som var i enden ta på hånden hvor det står: Ikke ta.