Hva kan vi transportere med elektrisk strøm

Hvordan kan vi finne ut om en gjenstand er ladd? Hva kan vi transportere med elektrisk strøm?

Hva vil det si at ladningen er bevart når vi lader opp et legeme? Elektrisk strøm kan ellers bestå av positivt eller negativt ladde ioner som beveger seg.

Hva er så driftshastigheten for ladningsbærerne inne i lederen? Det vi si at i et koordinatsystem i rommet virker disse tre vektorene langs henholdsvis . Fagstoff: Her skal vi lære om elektrisk strøm, strømkretser, spenning, resistans og Ohms lov. Fagstoff: Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm.

Noen ganger kan vi se at det blir dannet gassbobler der, andre ganger kan det bli utfelt et metall. I væsker er det ikke frie elektroner, der må transporten av elektrisk ladning. Elektrisk spenning kan vi sammenligne med plasseringen av et vann . Elektrisk spenning, strømstyrke og elektrisk motstand kan sammenlignes . Vi kan oppnå den samme effekten ved å la en strømleder danne en løkke.

For at det skal gå en elektrisk strøm i en ledning, må den være tilknyttet en strømkilde, og dessuten. A), men tilfeldig og uten at det blir en netto transport den ene eller andre veien. Hva er forskjellen på en lyskurs og en teknisk kurs?