Hva mener vi med begrepet naturvitenskap

Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder. Også geografi, ingeniørvitenskap, jordbrukslære, farmasi . Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Vitenskapelig kunnskap er under stadig rask forandring, og nyere. Vi vil gjerne vite hva forskningsetikk betyr for naturvitenskapelig og . Problemer med synet på naturvitenskap som ”basert på fakta”: Hva er ”fakta”, og hvordan får vitenskapsfolk tilgang til dem? I naturvitenskapen skiller vi mellom prosess og produkt:.

Dersom den ikke stemmer sier vi at den er falsifisert. Kom fram til prinsippene for hvordan egenskaper overføres ved arv uten å ha kjennskap til hva arvestoff var. Hva har naturfag betydd for samfunnsutviklingen? Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll? Men forskerne er ikke enige om hva en slik art er.

Og man kan forkorte det enda mer, til viten. Men opprinnelsen var for lang tid tilbake, Naturvitenskap. Naturvitenskaplige fag er fag som kjemi, biologi og fysikk.

Naturfagene bruker naturvitenskaplige metoder.