Hvordan fungerer en varmepumpe enkel forklaring

Fagstoff: En runde i varmepumpen: Vi tar for oss hva som skjer i en varmepumpe. En varmepumpe flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur, en prosess. Figur av kretsløpet i en enkel varmepumpe.

En varmepumpe trenger tilførsel av elektrisk energi for å fungere, til gjengjeld. Greier du nå å forklare hvordan en varmepumpe virker? En kort gjennomgang av hvordan en varmepumpe virker.

Flere elverk tilbyr varmepumper finansiert i avdrag over strømregningen.

Jeg vet at den utnytter lavere temperatur ute til å skape høyere temperatur inne, men hvordan? Enkelt forklart så komprimerer varmepumpen luften slik at varmeenergien i den samme . Kjølemedie er en fellesbetegnelse for gassen og væsken i varmepumpen. Dette er en fellesbetegnelse som alltid skal brukes.

Lett forklart blir en varmepumpe brukt til enten å varme opp eller kjøle ned et område. En varmepumpe er et anlegg som flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet. De fleste luft-til-luft-varmepumper er forøvrig også reversible slik at de både kan pumpe.

Forenklet figur av kretsløpet i en enkel varmepumpe: 1. Det benyttes ulike benevnelser på varmepumpen avhengig av hvor den henter.

Her finner du informasjon og filmer som beskriver de ulike energikildene, og hvordan varmepumpen anvendes. Thermia varmepumpe – funksjon med forklaring. Dette er en enkel varmekalkulator, som viser hvor mye du kan redusere dine . Skal man lære alt om varmepumpe, trenger man minst en tykk bok. Vi skal her prøve å forklare virkemåten så enkelt som mulig.

Brinen, der cirkulerer i kollektorslangen, opsamler varmeenergi fra jorden, luften eller vandet. Det geniale med en varmepumpe er at den utnytter den energien som finnes gratis i jor berg, sjø eller luft, i kombinasjon med litt elektrisitet. For å forklare dette er vi nødt til å friske opp gamle fysikk kunnskaper. Dette er en forenklet beskrivelse av hvordan en luft-luft varmepumpe virker. I fordamperen optager varmepumpen energi fra omgivelserne (jorden, udeluften, udsugningsluft), som får kølemidlet til at koge . Dens opbygning og funktion er sådan set meget enkel uanset om det er luft-luft eller.

En luft-vand varmepumpe kan bruges i forbindelse med . I dette kapittelet skal vi på en enkel måte forklare prinsippet for varmepumper. Forklar med utgangspunkt i figurene ovenfor hvordan et kjøleskap og en varmepumpe virker. Kan vi få oss et luftkondisjoneringsanlegg ganske enkelt ved å la. Home Hus Hage Hvordan fungerer en varmepumpe. Veldig enkelt forklart kan man kalle en varmepumpe for en varmeflytter.

En enkel animasjon av hvordan en solcelle er bygd opp og virker.