I1 i2 i4 i5

Ier velverdien som værenet garantert aldri løser ut av. Ier verdien værnet garantert løser ut etter 60min. Hei, jeg lurer på hva prøvestrømmene I Iog Itil?

Ier den minste strømmen en automatsikring kan belastes med i time som garanterer . Prøvestrømmene I I Iog Igir et bedre bilde av vernets egenskaper, når vi skal dokumentere beskyttelse Trykk for info om prøvestrømmer IIIIIn = 10A . BryTeevne/BackuPBeSkyTTeLSe utløsegrenser for elementautomater etter en 60898. Og når det gjelder vernets karakteristikk brukes I I Iog I5.

Startstrømmer som kan forekomme etter bryteren (Is). De elektromagnetiske prøvestrømmene er ekstra lave, Iog I5. Vanlige bruksområder er kurser/apparater som krever ekstra rask utkopling ved . Husk at på ein 16A automatsikring så kan du hale ut 23A i time før den slår ut. Det finnes grenseverdier I I Iog Ifor automatsikringer. The number of cores in a processor are usually even numbers, I’ve never heard of any with odd.

Why did Intel name their processors as i iand iinstead of i iand ior i i i iand so on? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITransactions at local site Local frequent 1-itemsets IIIIIIIIIIIIIIIII5 .