Ik mat kjøkken

Det var en mus på kjøkkenet da jeg kom på jobb i dag kl 8. Dere kan også søke hjelp hos ek- sterne konsulentfirmaer . Rengjøring er et sentralt krav for alle som produserer og serverer mat og derfor aktuell som del av virksomhetens internkontroll.

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i. Nedvask av kjøkkenet, avriming kjøleskap, fryseboks gjøres i perioder med færre barn. IK-mat er et enkelt system for internkontroll på restauranter og storkjøkken. IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo.

Produksjonskjøkken må inkludere HACCP-prinsippene i sin IK-mat. Virksomheter som har utarbeidet og tatt i bruk IK-mat system med. Dette er et eksempel på oppbygging av en . Våre konsulenter har lang erfaring med internkontroll i bl.

Internkontrollen skal sikre at det serveres trygg mat. Et enkelt IK-mat system som oppfyller myndighetenes krav. Systemet inneholder forslag til alle de vanligste rutinene som brukes i et kjøkken.

Internkontroll Mat (IK-Mat) gir en grundig innføring i matsikkerhet og.