Ikke metaller i det periodiske system

Ikke-metaller er grunnstoffer som er isolatorer i kondensert tilstand (gass eller væske). De fleste ikke-metallene er imidlertid gasser. Metall er en fellesbetegnelse for metalliske grunnstoffer eller legeringer av disse.

I det periodiske systemet blir metallene skilt fra ikke-metallene med ei skrå . Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en. Periodesystemet – Lektor Lunds kjemiside 20- 201rh:sites. Dynamisk Periodiske System,rh:ptable.

Kjemisk institutt – Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag 4. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Metaller og ikke- metaller lett kan differensieres. I den periodiske tabellen, metallene er plassert på venstre, og de ikke -metaller på høyre side. De forekommer i alle grupper i grunnstoffenes periodesystem med unntak av gruppe og 18.

Grensen mellom metaller og ikke-metaller er . Følgende grunnstoffer regnes som ikke-metaller: hydrogen, bor, karbon,. Gå til Metaller og ikke-metaller – Skillelinjen mellem metaller og ikke-metaller er ikke skarp. Lige omkring skillelinjen ligger en gruppe stoffer, der .

Det periodiske system er altså en systematisk oppstilling av grunnstoffene etter stigende. Ikke-metallet Hydrogen er det enkleste av alle grunnstoffer. Oksygen ligger i gruppe i det periodiske system. Det periodiske systemet er et nyttig og elegant system som følges av så og si alle kjemikere. Vi deler gruppenene inn i metaller, ikke-metaller og gasser.

I en elektronparbinding deler atomer av ikke-metaller ett eller flere. Periodesystemet, som også blir kalla det periodiske systemet eller . Mange hundre artikler om alle grunnstoffene i det periodiske system. Laget av Kjemisk institutt, UiO til norske skolelever.

Ikke-metaller er karbon (C), oksygen (O), nitrogen (N), fosfor (P), arsen (As), svovel. Andre navne: Periodesystemet, grundstoffernes periodiske system. Til venstre for grænsen mellem metaller og ikke-metaller ligger metallerne medens . Lettere å forme enn ikke-metaller, men ikke så lett som metaller. Grunnstoffenes periodiske system inneholder de kjemiske grunnstoffene i tabellform,.

Grunnstoffene er også inndelt i metaller, halv-metaller og ikke-metaller.