Induktans enhet

Induktans eller induktivitet er en egenskap med elektrisk ledere som innebærer. Definisjonen av enheten forklarer fenomenet og dets konsekvens: Om det i en . InduktansBufretLignendeOversett denne sidenEnheter.

Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans eller mera korrekt kretsens självinduktans. SI-enheterna för induktans är Weber per ampere, eller Henry (H): H = Wb/A. Spole er i elektroteknikken en passiv, topolet elektrisk komponent som er laget for å oppvise en induktans eller for å kunne skape et magnetfelt.

En reaktans kan være enten en kapasitans eller en induktans, som uttrykk for virkningene av.

Enheten for selvinduktans og gjensidig induktans er i SI henry, symbol H. Selvinduktansen måles i enheten henry (symbol H). Tidligere ble selvinduktansen betegnet selvinduksjon eller . L = sjølvinduktans med enhet henry = H = Vs/A. Konstanten C kalles kapasitans og måles i enheten Farad. Konstanten L kalles for induktans og måles i henry (H). Uttrykket induktans generelt refererer til en elektrisk krets.

AQ meter er en enhet som tester visse egenskaper av radiofrekvens kretser. Henry (H) er en avledet SI-enhet for måling av induktans.

Formler for utregning av Henry er: H=Wb/A (weber per ampere) og Vs/A (Volt × sekund per ampere). Här nedan kommer en härledning av begreppet induktans. Induktans är en egenskap hos elektriska komponenter som innebär att elektrisk energi lagras upp i komponenten i form. Om man har både induktans och kapacitans börjar man med att räkna ut den.

RISE kalibrerar induktansnormaler samt olika typer av instrument,. Enheten som uttrykker transport av elektrisk ladning i et kretsløp. Meter-kilogram-sekund-enhet for induktans tilsvarende induktansen til en krets hvor det . Reaktans er -summen av induktans og kapasitans. Kapasitans = C (enhet Farad), Induktans = L (enhet Henry), Resistans = R (enhet Ohm), Reaktans = X . Induktans eller självinduktans mäts i enheten Henry (H). B är den magnetiska fiödestätheten, med enhet.

För en ensam spole ges det magnetiska flödet genom.