Ionisk brannvarsler

Det finnes i hovedsak i dag tre typer brannvarslere: ioniske, optiske og termiske (varme). Optiske og ioniske røykvarsler har ulike egenskaper og fungerer på forskjellige måter når de skal fange opp røyk. Les om hva du bør tenke på når du velger røykvarsler, inkludert fordeler og ulemper med ionisk vs optisk detektor.

En ionisk røykvarsler vil i noen tilfeller detektere en høyenergibrann raskere enn en optisk varsler, men tidsmarginalen er så liten at det ikke har . Det er to typer røykvarslere på markedet: Optiske og ioniske. De fleste som er i bruk, er av den ioniske typen. Ionisk røykvarsler, ionedetektoren bygger sitt funksjonsprinsipp på at ionisert luft er elektrisk ledende, og at ledeevnen lar seg påvirke av f.

Ionisk røykvarsler – reagerer på ioner i røyk; Optisk røykvarsler – spesielt følsom for ulmebrann, reagerer også på åpen flammebrann; Kombinert optisk/ionisk . Dersom du er usikker på om røykvarsleren din er ionisk eller optisk, . Folvik med en ionisk røykvarsler øverst, og den optiske nederst, av samme fabrikat. Bak det blanke gitteret sitter sensoren som lukter .

For første gang er det enighet om at optisk røykvarsler er bedre enn ionisk. Men ni av ti nordmenn vet ikke forskjellen. Det offisielle rådet til nå har vært at du bør . Gå til Ionisk type for flammevarsling – Figur 3: Prinsippskisse ionisk røykvarsler.

Selv om americium finnes i mange hjem er . Ved valg av røykvarsler i bolig bør det benyttes optisk røykvarsler. En ionisk brannvarsler måler den elektriske ledningsevnen i luften. Det er i hovedsak to typer røykvarslere å velge melloIoniske og optiske. Brannvarslere kan redde liv – et must i ett hvert hjem.

Housegard Origo, trådløs brannvarsler, 2-pack 3. KategorierHus og hytte Optisk røykvarsler. Både ioniske og optiske røykvarslere er konstruert slik at de skal oppdage små partikler som er i røyk. KategorierHus og hytte Ionisk røykvarsler trådløs 868mHz. Både ioniske og optiske røykvarslere er konstruert slik at de skal oppdage små partikler som er i . Brannvarsler Optisk MTS-166/RF 8M Trådløs mini 8MHz Nexa. Under slike forhold er en ionisk røykvarsler mest effektiv.

Leverer boligalarm uten abonnement, trådløs røykvarsler, brannstige, branntau, førstehjelp, personlig sikkerhet samt brannvernprodukter og alarmsystemer til.