Karbohydrater oppbygging

Gå til Oppbygging – Rene karbohydrater er bygget opp av grunnstoffene karbon, hydrogen og. Kjemisk sett er karbohydrater polyhydroksialdehyder og . Karbohydrater er stoffer som enten smaker søtt eller har en.

Karbohydrater en gruppe beslektede kjemiske forbindelser. For mennesker og andre dyr er karbohydratene særlig viktige som kilde til energi. Fagstoff: Karbohydratene er en hovedgruppe næringsstoffer som vi finner mye av i matvarer fra planteriket.

Alle karbohydrater er bygget opp av enkle sukkerarter, monosakkarider.

Det finnes tre monosakkarider, glukose, fruktose og . I følge Helsedirektoratet bør inntaket av karbohydrater ligge på mellom 50-energiprosent, og inntaket av tilsatt sukker bør minske til under energiprosent. Karbohydrateters virkning på kroppen, og karbohydratenes oppbygning. Men kva er eigentleg eit karbohydrat, og kva for ein funksjon har det i kroppen vår?

Bilde med oversikt over hvordan karbohydrater er bygd opp! Trykk på bildet for å få det stort og klart!