Kilometer i timen til minutt per kilometer

Easily convert kilometers per hour to minutes per kilometer, convert kph to min/km. Many other converters available for free. En hastighetskalkulator for rask utregning av min/km, m/s og km/t, samt utregning av gjennomsnittshastigheter.

Beregneren omdanner dine tal fra km/t til min/km eller fra min/km til km/t alt efter. Kilometer per time til Meter per minutt (kph til m/min) konvertering kalkulator for Fart konverteringer med ekstra tabeller og formler. Kilometer per minutt til Kilometer per time (km/min til kph) konvertering kalkulator for Fart konverteringer med ekstra tabeller og formler.

Kilometer per time til Kilometer per minutt (kph til km/min) konvertering kalkulator for Fart konverteringer med ekstra tabeller og formler.

Du løp kilometer på 4sekunder, i en time er det 36sekunder. Hvordan gjør jeg km/t om til km/s og km/min. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Meter per minutt til Kilometer per time. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilometer per minutt til Kilometer per time. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilometer per time til Meter per minutt.

Elvira må løpe gjennomsnittlig km/t for å rekke treningsstudioet. Kilometer per hour to minute per kilometer (km/h to min/km):. Spring på mølle, sett inn fart på til 15km i timen, og sett på timer.

En buss kjører i km/t, og bruker min til arbeidsstedet.

SI-enheten for fart er m/s (meter per sekund ). En annen benevning er km/t (kilometer per time). I vitenskapelige sammenhenger brukes normalt SI-enheter for .