Koronar angiografi komplikasjoner

Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av kransarteriene for å se om det er. Risikoen for komplikasjoner ved en koronar angiografi er liten. Selv om risikoen er liten, kan det oppstå komplikasjoner som følge av.

De samme komplikasjoner som ved koronarangiografi kan forkomme . Koronar angiografi er røntgenundersøkelse av koronararteriene. Et kateter (tynt plastrør) føres fra et innstikk i en pulsåre inn i hovedstammen til koronararteriene . Forekomst av komplikasjoner ble kartlagt ved gjennomgang av journaldokumentene.

Komplikasjoner til koronar angiografi ble klassifisert som alvorlige eller . Siden vi er det eneste sentralsykehus i landet som har utført koronarangiografi over en lengre tidsperiode, ønsket vi å analysere funn og komplikasjoner ved . Koronar angiografi er en fremgangsmåte som brukes til å bilde blodkar. Et kateter blir satt inn i en arterie i armen eller lysken. Koronar angiografi kan gjennomføres ved CT angiografi eller kateterbasert. Pasienten skal være informert om undersøkelsen og potensielle komplikasjoner.

Koronarangiografi, hjertekateterisering og PCI. Store komplikasjoner (store blødninger, infarkt i myocar slag, store arytmier eller død) skjer hos av .

Den vanligste komplikasjonen er blødning fra innstikkstedet. Bakgrunn: Ved kompresjon av arteria radialis etter koronar angiografi og perkutan koronar intervensjon (PCI) kan komplikasjoner oppstå. I denne studien har vi kartlagt koronar angiografi-funn, behandling og komplikasjoner hos pasienter med AKS henvist OUS Ullevål i løpet av ett . Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Risikoen for komplikasjon og alvorlig hendelse ved koronar angiografi er liten.

Som med de fleste prosedyrer gjort på hjerte og blodkar, har en koronar angiografi noen risiko. Stent-trombose er ein sjeldan, men frykta komplikasjon etter stenting og opptrer som akutt. En koronar angiografi er en diagnostisk test som gir blodårene til å se etter tegn på. Imidlertid har blitt rapportert kardiale stent noen komplikasjoner som kan . Kontraindikasjoner og komplikasjoner knyttet til koronar angiografi,.

Færre kvinner enn menn ble utredet med koronar angiografi og færre kvinner. Hjertekateterisering – Angiokardiografija – Koronar arteriography – Koronar. Kontra Forberedelse til prosedyre prosedyre koronar.