Kulturminner kart

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon. Veiledning › Data og tjenesterBufretLignendeNettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Kulturminnesøk inneholder kart, fotografier, faktaopplysinger og beskrivelser, og er et .

Kulturminnesøk er Riksantikvarens åpne nettside for innsyn i kulturminner. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig . Kartet viser arkelogiske kulturminner ved Rambergsjøen i Røros kommune i Sør-Trøndelag. Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller .

Finn kulturminner i Østfol søk i Østfold etter kulturminner og få frem bilder og navigering. Databasen som skal forvalte informasjon om alle freda kulturminner og kulturmiljøer i Norge, samt enkelte andre kulturminner. Mange er knytt til jakt og fangst av villrein. Det finst spor etter veideliv, ferdsle, gjeting og fedrift.

Velg karttype: Aktsomhetskart kulturminner, når du er inne på kommunens detaljerte kart. Kart med informasjon om risiko og sårbarhet, distrikter og lokalisering av. Forurensning, Friluftsliv, Jakt, fiske- og viltforvaltning, Klima, Kulturminne og . Dammer Kraftverk Kraftledninger Kraftledninger (linjer) Transformatorstasjoner Vassdragstekniske anlegg Vassdragstekniske anlegg (område).

Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag.

Informasjon om kulturminner overføres automatisk fra Askeladden (Riksantikvaren). Registrering og vedlikehold av kulturminner utføres av Riksantikvaren. Med et landbruk i sterk endring er det ikke til å unngå at kulturminner, bygninger og anlegg. Kulturarven er både materiell og immateriell. Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket.

Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor. Kulturminner skal være en ressurs for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Vi bidrar til å ta vare på viktige kulturminner i fylket.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,.