Læringsportalen avinor

Logg deg inn på læringsportalen for å ta kursene du har fått tilgang til. Her kan du søke om besøkskort, ID-kort, Multisite/Crew-kort og innkjøringsbevis til Oslo lufthavn dersom du har tjenstlig behov for adgang og oppfyller vilkår som . For å få tilgang til Avinors Læringsportal, må det være åpnet for din. Logg inn med ditt brukernavn og passor eller registrer deg som ny bruker.

Delegation; Authoritative answer; Related hostnames. Telenor Norge AS in Norway, which also 90. For å få adgang til klubbens lokaler, må man ha ID-kort utstedt av Avinor.

Kun kort som det er søkt om gjennom Gardermoen Flyklubb vil gi adgang til hangar . Avinor Læringsportal – Oslo Lufthavn Tele Data AS. What IP addresses does this host name use? Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Avtalen som regulerer samarbeidet mellom Avinor og Nbsk overholdes. De viktigste eksternt rettede systemer er imidlertid læringsportalen Aurora og skolens.

Onsdag morgen var vi markører som ble sluset inn på Avinor sitt. Ansvar for å eie/drive de statlige lufthavnene i Norge samt. Campus NooA nådde nylig en betydelig milepæl da bruker nummer 10r.

Schneider Electric har inngått kontrakt med Avinor om SRO-driftskontroll for T3. Schneider Electric tilbyr gjennom e-læringsportalen Energy University mer enn . Sør-Øst, der det er lagt til rette for bruk av pro-. Riksrevisjonen har merket seg at Avinor nå har. Med moduler for Læringsportal, Læringsmiljø,. Skolen benytter den nettbaserte læringsportalen til Oxford Aviation til blant . Bygget for din utvikLing”: hr-satsing gir resuLtater i 20kom.

Avdelingsvise registreringer av personalets gjennomførte kurs (kompetanse). Tjenesteyterne (Avinor og tilsvarende instanser i øvrige land) vil i november . Birthe Nordseth fra Avinor presenterte deres Kompetanseprosjekt som. MAXBO Skolens Læringsportal lansert – APROPOS E-læring og .