Legging av rupanel

Legg undertak av rupanel med sporet, det vil si den såkalte noten, nedover og den høvlede siden opp. Takstoler sitter normalt med maks 6mm . Da jeg hadde lagt rupanel på veggene inne i vindfanget.

Jeg ser poenget hennes; det er ikke mye som skiller rupanel fra slettpanel lenger . Jeg pusser opp ba og skal legge mm rupanel med mm Litex utenpå. Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg skal feste rupanelet. Her har vi lagt et undertak av rupanel, det vil si bord som er ru på én side og.

SINTEF Byggforsk for legging ned til graders fall. Underpanel eller rupanel er det mest tradisjonelle produktet brukt som undertak (taktro) i Norge. Det er et svært hensiktsmessig produkt da det er enkelt å legge . Som møneplater skal det benyttes standard takfot/møneplater. Pro kan også anvendes som underlagsbelegg på bærende taktro av rupanel eller gamle over-/underliggere. Pro leveres på rull i dimensjon x m . Egnet materiale er rupanel, minst mm tykkelse, eller et platemateriale (for eksempel konstruksjonsfiner).

Ved legging på eksisterende shingeltak bør takvinkelen være minimum 19°. Ellers ble taket i stuen revet (en del plater og rupanel),.

Ellers har tiden gått med på litt småsnekring her og der, samt legging av vindpapp i gangen. Rimeligere diffusjonstett undertak til bruk på kalde, ventilerte konstruksjoner. Takshingel kan legges rett på solid undertak av kryssfiner, rupanel eller lignende. Ved legging er det viktig at det nye belegget har samme . Gi huset eller hytta et langt liv med værbestandig tak.

Hos MAXBO får du både takstein, takrenne, takplate og takshingel. Rørleggermester Leif Hansson AS added new photos. Rupanel på kaldtloft Ønsker anbud på legging av rupanel på kaldtloft ca 75m2.

Det ligger sponplater på deler av kaldtloftet nå som må fjernes . Ved legging på høsten, i lave temperaturer (+ °C og lavere) og i . Undertak med rupanel eller takplater og et damp-. Produsentene har også ofte strengere krav til ventilering, sløyfe-/ lektehøyde og undertaks- type. Undertaket kan legges på rupanel eller fritthengene mellom takstolene. Produktet er dimensjonert for å tåle den ekstra slitasjen som legging på rupanel . I stedet for taktro av rupanel kan det som underlag for asfalt takbelegg benyttes både.

På bratte tak anbefaler vi legging i vertikal retning for å hindre folder.