Leverandør

Leverandør er en person eller selskap som leverer en vare eller tjeneste. Leverandører leverer ofte varer til en detaljhandel, som igjen selger varen til . En leverandør er en bedrift som leverer et produkt eller en tjeneste til en annen bedrift, i bytte mot betaling eller en annen godtgjørelse.

ASKO har et stort mangfold av store og små leverandører og fører ca. NorgesGruppen har et tett samarbeid med norske leverandører. Hvert år har vi et samlet innkjøp fra våre leverandører på mellom og milliarder kroner, . Er du en potensiell leverandør til NorgesGruppen ASA er det viktig at du alltid først tar kontakt med kategori- eller produktsjefen for ditt område før du starter .

På disse nettsidene har vi samlet informasjon som vi mener kan hjelpe deg. Leveransekrav: Disse kravene omfatter tekniske, organisatoriske og finansielle egenskaper som leverandøren må ha for å fullføre en leveranse for Rainpower, . Leverandøren er ansvarlig for at alle produkter som omsettes i Reitan Handel er merket i henhold til de enhver tid gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer .