Lønn bachelor økonomi og administrasjon

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Nyutdannede økonomer danker ut jurister i lønn. Bachelor, økonomisk-administrative fag 336.

Må finne på en passe lønn for denne ansatte, men jeg finner ikke. Jeg har Bachelor i økonomi og administrasjon. Høres ikke ut som du har allverdens lønn, uten at jeg har vært lenge nok i arbeidslivet til å vite.

Jeg ser nå på lønn i forhold til arbeid og tror at økonomi er en veg.

Selv fullførte jeg bachelor i økonomi og administrasjon i år og jobber nå . Løst] Ta en Master i Regnskap og revisjon eller ikke. Hva kan jeg forvente i lønn ved fullført økonomi og. Bachelor i Økonomi og administrasjon – Annen. Her er BI-studentenes startlønninger – DN.

Bachelorstudentene for øvrig, oppga en snittlønn på 406. Det er en liten oppgang på prosent fra året før. Stor forskjell på bachelor- og mastergrad.

Siviløkonomene som gikk ut fra BI oppgir en startlønn på 480. Det at flere kvinner velger en karriere innen økonomi og finans kan også spille inn. Jeg er ferdig med bachelorgrad i økonomi og administrasjon i juni, og har fått tilbud om jobb. Da har jeg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Lønnen for nyutdannede med bachelor i adm/øk ligger på 40i snitt.

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte. Fullført engelsk Bachelor ved Universitetet i Agder. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Vil du starte karrieren med høy lønn, og i tillegg være sikker på å få en.

Sats på en master i økonomi/administrasjon. Hvis jeg tar en bachelor i administrasjon og ledelse, og begynner å jobbe som enten saksbehandler eller prosjektleder, arbeider med økonomistyring, . Utdannelse: VGS og bachelor i økonomi og administrasjon(jepps)! Hele 8prosent av bachelor- og masterstudentene som fullførte utdanningen. Klikk her for å se alle økonomistudier i Norge og utlandet.

Ved bytte av jobb er det vanlig med lønnsforhøyelse, og din lønn hos. Valgets Kvaler: Bachelor eller master er et av flere vanskelige valg for økonomistudenter. Etter endt bachelor i administrasjon og ledelse kan man for eksempel bli: Rådmann.

Rektor (fordel med pedagogikk ved siden); Økonomikonsulent. Altså da tenker jeg også en grei oppstart på lønn over 400.