Minstelønn restaurant

Tariff og lønn; Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF. Virke-Fellesforbundet, Hotell og Restaurant, 18. Først av alt: Nei – det finnes ikke en nasjonal minstelønn i Norge.

Hvert yrke har gjerne en egen tarifflønn. Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere . Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. Hei, er år og jobber i restaurant/utelivsbransjen.

Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del . Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/Lærekandidater arbeider . Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. Rett til godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste på . Disse beholder sin lønn uavkortet når slike møter finner sted i arbeidstiden. For møter utenfor arbeidstiden betales en godtgjørelse pr. Beklager, det finnes ingen lovfestet minstelønn i Norge, uansett alder eller bransje.

Det er dermed opp til deg og din arbeidsgiver å bli enige . Noen som vet hva tariffen er for lønn i kafe/restaurant?

Er midt i jobbsøking nå, og lurer på hva som har best betalt. Jeg får lønn over tariff og så mye tips fordi at min sjef ikke vil miste meg. Jeg jobber på en fin restaurant i Stavanger, og tjener 1kr i timen.

Er du over år, bør du få en lønn på over 1kroner timen. Likevel tilsier erfaringen at det er store forskjeller på hva man kan forvente å få . Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og . Hei, jeg er en jente på år som jobber på restaurant. Jeg har nesten jobbet der et halvt år, og har blitt lovet høyere lønnsøkning.

I noen bransjer finnes det avtaler om minstelønn, men dette gjelder for. Tariffavtalen for utelivsbransjen heter Riksavtalen for hotell og restaurant eller . Andre hovmestere har ansvar for den daglige driften av en restaurant, eller et delt. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder.

OSS RM tar forbehold om feil og eventuell endringer i tariffavtalen, og vi anbefaler bedriften å sjekke lønn eventuelt med egen . Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense som avtales eller bestemmes. Minstelønn kan lovfestes, og gjelder da for alle arbeidere i et lan eller den kan være .