Mitt co2 utslipp kalkulator

Hver nordmann slipper ut 1tonn CO2-ekvivalenter pr. Kalkulatoren er utvikla i samarbeid med stipendiat Kjartan Steen-Olsen og professor Edgar Hertwich ved Program . Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator.

Du kan regne ut CO2-utslippet på to måter: Etter hvor mye bilen slipper ut per km; Etter hvor mye . Her kalkuleres vårt energiforbruk og CO2-utslipp i følgende hovedgrupper: boste mat, transport og fritid. En annen klimakalkulator som også kan brukes finnes . Litt var Miriam, Malín og Johanne med da Live regnet ut sitt eget CO2-utslipp for å se hvordan hun ligger an.

Før du åpner CO2-kalkulatoren må du finne frem fakturaer for energi og brensel som viser. Ved å beregne virksomhetens CO2-utslipp kan dere få oversikt over . Snorre Valen, Nettavisens klimakalkulator, klimatest Foto: Arild J. Lammemiddagen, derimot, forårsaker et utslipp på kilo COper . Jeg er ikke imot reduksjon av utslipp og overgang til renere energi. Menneskeskapte utslipp av klimagasser skyldes i hovedsak forbrenning av fossile brensler (kull, olje, gass). Avskoging av tropiske strøk bidrar også til økte . Contribute towards tangible climate protection!

De aller største kuttene i utslipp av drivhusgasser er myndighetene nødt til å tilrettelegge for,.

Test CO2-utslippet ditt på NRK´s CO2-kalkulator. Flyr du fra Oslo til New York, slipper du ut tonn CO2. Framtiden i våre hender tilbyr å kompensere for klimagassutslipp gjennom Mitt klima.

Her har vi også en kalkulator hvor du kan regne ut dine CO2-ustlipp, . Storfe er blant de verste kildene til utslipp av metan, den nest farligste klimagassen. Produksjon av et kilo storfekjøtt slipper ut kilo klimagasser tilsvarende CO2. Naturvernforbundet og Vesta har laget en klimakalkulator der du lett kan . Forskning; Innrapportering; Om SSB; Mitt SSB. Oljeproduksjon gir mer CO2-utslipp enn gassproduksjon. Produksjon av olje gir betydelig mer CO 2-utslipp enn produksjon av gass.

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et. Kalkulatoren er oppdatert med satser for 2017. Mål av miljøprestasjon er begrenset til én eller to verdier: CO2-utslipp og energiforbruk. Legg inn dine egne forutsetninger i vår kalkulator.

COutslippene øker fordi utbyggingen av fornybar energi ikke holder tritt med . Tricorona Green er vår nettjeneste der Tricorona tilbyr privatpersoner og organisasjoner en kalkulator for å beregne. Min cChallenge: Kutte mitt COforbruk til et nødvendig minimum. CO2-utslipp viktig og kalkulatoren nyttig. Kjøper kvoter En gjennomsnittlig personbil slipper ut tonn COårlig.

Utslippene er regnet ut med en kalkulator fra Fremtiden i våre hender, som ligger på nettsida mittklima.