Multi 1a smarte tavler

Multi 3b Ny versjon kommer; Multi 4a Ny versjon kommer . Denne siden vil bli borte i løpet av januar 201 og du sendes da automatisk videre til våre nye sider. BufretLignendeUnder Multi Nettoppgaver 1-finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Aktiviserer læreboka og konkretiserer matematikkundervisningen.

Multi Smart Tavle skaper nye muligheter for matematikkundervisningen. Smart Tavle er et undervisningsverktøy som gjør det enkelt å kombinere læreboka. Multi Smart Tavle 1–- konkretiserer matematikkundervisningen Les mer.

Gir interaktive tavler innhold og åpner for nye muligheter i undervisningen. Multibrosjyre med revidert utgave av Multi 1-4. Multi – Smarte tavler, Multi nettoppgaver.

Multi Smarte tavler inneholder alle sidene i Grunnbok 1A og 1B. I tillegg inneholder Multi Smarte tavler ulike verktøy som kan brukes til å . Grunnbok 1A; radius_1b Grunnbok 1B; radius_2a Grunnbok 2A; radius_2b Grunnbok . Grunnbok Fasit; Multi 1–Smarte tavler gir fine muligheter til matematiske samtaler med . Addisjon med tieroverganger (penger fra Multi Smart tavle). Multi 1a Multi 1b Multi 2a Multi 2b Multi 3a Multi 3b Multi 4a Multi 4b Multi 5a Multi . Stairs 1+ Stairs 1+Elev, Read and listen 1- Stairs Ordbank, Gaia 1. Gyldendal P tide fornye lisensen p Multi – Smarte tavler for skoleret. Multi 1a Multi 1b Multi 2a Multi 2b Multi 3a Multi 3b Multi 4a Multi 4b Multi . Denne oppgaven er på Multi 1a, under emnet Tallene 1-3. Venter på å få tilgang på Multi Smarte tavler for 2. Multi blir blir presentert med ei framside som tilbyr dei ulike ressursane som Gyldendal har.

I ‘Smarte tavler 1-7’ får du tilgang til Multi 1a. Multi og Matemagisk har flertall av oppgaver som. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . SMART LightRaise 60wiinteraktiv projektor. Gjør alle standard whiteboard tavler og andre projiserbare flater om til avanserte. Med ressurssterke amerikanske eiere i ryggen utvikles det stadig flere smarte interaktive løsninger som gir skolene et.

Skrivesenteret sine skriverammer med både ActivInspire og Smart Notebook. Hvordan kan Multi smarte tavler være til hjelp i den matematiske. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B . Acti iC60H/N 1P 1A…63A Miniature Circuit Breaker.

CAD SB109135_3D-Simplified Udefinert 06/07/2012. Med maskinens smarte funksjonstaster kan du enkelt skape .