Myrhauk

Myrhauk (Circus cyaneus) eller blå kjerrhauk er en rovfugl. På verdensbasis er det flere arter som går under betegnelsen kjerrhauker (Circus), bl. Naturvern › Vern av arter › Truede arter i NorgeBufretLignendeNorges vakreste rovfugl trues av bit for bit-nedbyggingen av fjellområder.

Beskrivelse: Mindre enn sivhauken, med lange vinger og lang stjert. Hannen er grå som en måke, mens hunnen for det meste er brun. Sammen med sivhauk de eneste artene i slekten Circus (kjerrhauker) som har hekket i Norge. Alle aktiviteter, Amfibium og krypdyr, BEKKIS, Bilder og video av dyr, Dafniejakten, Dyreobservasjoner, Fenologi, Fisk i ferskvatn .

Når man ser en Myrhauk i lav høyde er det mye. I Hedmark har myrhauken Circus cyaneus en nordlig utbredelse, selv om den også kan sees . Dette er en nydelig rovfugl der spesielt hannen er lett å kjenne igjen på sin blågrå farge med tydelige sorte vingespisser. Circus cyaneus 1K Rastende Tornesvatnet, Ro 28. Circus cyaneus 1K Næringssøkende Fiskumvannet, Bu 28.

Sammen med sivhauk er de eneste artene i slekten Circus (kjerrhauker) som har hekket i Norge. Myrhauken har liksom de øvrige artene i . Premier Oil Norge AS har planer om å bore nordsjøbrønnen 3/7-S Myrhauk i PL 539. Boringen vil bli gjennomført med jack-upen Maersk .

Premier Oil Norge AS og jack-upen Maersk Guardian boret tørt på nordsjøbrønnen 3/7-S Myrhauk, i PL 539. Myrhauk (Circus cyaneus) Fotografi, Bilder. Myrhauk – Bilder av dyr og natur – litt nærmere naturen. Premier finds no oil in Myrhauk well (Norway).

Premier to drill Myrhauk well with ‘Maersk Guardian’. Etter å ha hørt gjennom en mengde fuglelyder, har jeg kommet frem til myrhauk. Myrhauk eller blå kjerrhauk er en rovfugl.

På verdensbasis er det flere arter som går under betegnelsen kjerrhauker , bl.