Nautiske mil tabell

Hvor langt går båten i løpet av min hvis farten er knop? Nautisk mil (≈ breddeminutt) forkortet nm eller NM, tidligere også kalt kvartmil, er en måleenhet for distanse som brukes til sjøs, i luften og i meteorologi. Her kan du lage ruter i Maps og se avstand i nautiske mil i en tabell som kommer opp til venstre.

Nettside med avstander i nautiske mil – posted in Båtforumet: Vet noen. Sjekk Dataloy, en norsk produsert distansetabell på nettet. De som har interesse for avstander mellom ulike havner kan bruke Distansetabellen for å se seilingslengden mellom ulike havner i Norge og . Avstandstabeller – distanser i nautiske mil.

Distanse tabell for deler av kysten samt rundt Mandal. Bruåpningstider Regelverk og priser Skjema Cruise Værstasjon Tidevannstabell Webkamera. Avstand = fart x ti Hvor langt går båten i løpet av min hvis farten er knop? Tid = avstand : fart, Hvor lang tid bruker båten på . Dette fordi måleenheten som brukes på avstander til sjøs er nautiske mil. Den tabellen vi laget for båtens fastmonterte styrekompass gjelder bare for de . Tabellen går fra Rørvik i Nord-Trøndelag til Kirkenes i Finnmark.

Distansene i tabellen er anført i nautiske mil, og etter den vanlige, korteste . KARTLEGGING FRA TIL NAUTISKE MIL FRA LAND.

Utvikling utseilt distanse målt i nautiske mil for tre største skipskategorier. I dette vinduet skal du finne tabell ffor oppslagsordet tremilsgrense. Se hvor langt det er mellom to steder i verdensuret.

Avstanden blir beregnet i kilometer, britiske miles eller nautiske mil. Arket inneholdt: -A4-arket er en ditansetabell i miles fra Trondheim og en. En tabell med oversikt over nautiske mil (vanskelig å lese overskriften). Utseilt distanse i nautiske mil, 391 476 831 265 214 939 1754.

Utseilt distanse i ballast i nautiske mil, 48 293 . Har lyst på en tabell som omfatter det meste innen omregning av diverse. I tabell har vi sammenlignet forbruk og støy ved tilnærmet lik fart. Ved knop bruker 2xD4-3nesten liter mer per nautisk mil enn D6-370. En nautisk mil er litt annerledes enn de vanlige miles.

Hvis du ser du ser i tabellen med ^ kilo stå. Tabell 1: Defmisjon av begrepet ungfisk og maximum for innblanding av ungfisk for. Det er satt forbud mot garnfiske innen for nautiske mil fra grunnlinjen.

Distansen dere skal seile er i følge min distansetabell ca: Bergen – Rørvik 3nautiske mil.