Nek en 50172

Pris: NOK 47(eks. mva) NOK 59(ink. mva). Omfatter utform- ing, drift og vedlikehold for selve nødlys- systemet.

Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 18og NEK EN501som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedre løsning, . Armaturer med selvtestfunksjon utfører selv testene og kjører disse med nødvendig varighet og hyppighet i henhold til kravene gitt i NEK EN 50172. Det er NEK EN 5017 NEK 4og NS-EN 18som beskriver installasjonen, drift og vedlikehold for nødlyssystemer.

Derfor legger vi disse til grunn når vi . NEK EN 50172:2004: Nødlyssystemer for rømningsveier. Bransjeveiledninger og andre relevante ressurser. Selvtest armaturer er programmert med en egen testsyklus som automatisk utfører tester som tilfredsstiller krav beskrevet i NEK 50172. NEK EN 50172:20Nødlyssystemer for rømningsveier.

Forskjeller mellom NS 39og NEK EN 50172/NS-EN 1838.

Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komité, som NS-EN 183 NEK EN 5017 NEK EN 5017 NEK EN 60598-2-og NS 3926. NEK EN 50172:20Nødlyssystemer for rømningsveier er en utstyrsnorm, og omfatter utforming, drift og vedlikehold for selve nødlyssystemet. Forskrifter og standarder som denne kontrollen blir utført iht. FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Det er klare retningslinjer og normer for hva man som minimum skal ha av nødlys i bygg (NS EN 183 NEK EN 5017 TEK10). Dagens standarder som benyttes og er ansett som preaksepterte løsninger er NEK-EN 501– NS-EN 1838:20og NS-3926. PC skal ikke medfølge, men systemet skal leveres ferdig programmert inkl. Eier av byggverk skal kunne dokumentere kontrollkontrakt på ledesystemer i henhold til NEK EN 50172.

De finns eksempler på at hele kjøpesentre og hoteller . Sentrale kraftforsyningssystemer for nødlysanlegg og annet sikkerhetsutstyr.