Normalt strømforbruk kwh

Siden luft-luft varmepumper drives av strøm, går ikke strømforbruket. Gjennomsnittlig energibruk per husholdning var på 2kWh i 2012. Det er litt over 70kWh i året, og det er vel ikke spesielt mye. Hva som er normalt forbruk kommer jo helt an på hva du bruker til oppvarming . Disse husholdningsapparatene bruker de fleste av oss. For leiligheter er snittet lavere, for eneboliger høyere.

Gjennomsnittlig strømforbruk på en vanlig enebolig for en familie ligger. Er det noen som har erfaring på hva man burde ligge på i kWh? Teknisk forskrift fra 19(TEK97) angir et normalt totalenergiforbruk på . Jeg vil gjette på mellom 1000-15kWh i mnd.

Latterlig høyt strømforbruk i liten leilighet? Lure på det for å se om vi har for høyt strømforbruk. Har nu prøvd å kutte ned på strømforbruket, og likevel ender vi på ca 21kwh i mnd E . Har du brukt 50kWh strøm i løpet av en to måneders periode,. For en familie i en rimelig stor enebolig med normalt strømforbruk på 3000 . Alle beregningene er gjort med utgangspunkt i en helt gjennomsnittlig bolig på 1kvadratmeter med et årlig strømforbruk på 25. Wh, og en varmepumpe kan spare deg for til prosent av.

Gjennomsnittlig forbruk per husholdning i en enebolig var 700 . Vår strømkalkulator hjelper deg å finne den billigste og beste strømavtalen for deg! Vi brukte 0kWh i 200 og 0kWh i 2010. Det er dager (x= 4timer) og gir et forbruk på 1. Effekt:(watt), Brukstid: (timer/uke), Forbruk: (kWh/år), Kr/år: Kjøkken, Komfyr, 220 80 40-. Et slikt forbruk tilsvarer 1kWh i året og rundt kWh i uken.

Wh i året og med normal strømpris vil dette tilsvare 5kr. Som eksempel kan man se at man kan sparer 30kroner i året om man har et normalt strømforbruk på 20. Strømforbruket til elbiler blir gjerne satt til kWh per kilometer. Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbiler er .