Obduksjon regler

Andre betegnelser er post-mortem undersøkelse (etter-døden undersøkelse) og autopsi eller likåpning. Obduksjonen utføres vanligvis av en patolog som er . Regjeringen vil lovfeste en plikt til å vurdere obduksjon ved alle dødsfall. Regjeringen har fremmet et lovforslag om nye regler for obduksjon, . Rettsmedisinske obduksjoner er hjemlet i straffeprosesslovens § 2og påtaleinstruksens kap. Folketrygdens regler om dekning av utgifter ved båretransport i brev til Den . Obduksjon – er det mulig å få vite om det er utført obduksjon ut fra .

Det er viktig at obduksjon blir utført, ikke minst når barn og unge dør uventet. Følgende dokumenter kan være det du ser etter . Rettsmedisinske obduksjoner er hjemlet i straffeprosesslovens § 2og. I sykehusenes informasjonsfoldere til pasient og pårørende skal det opplyses om regler med henblikk på obduksjon dersom pasienten dør. Jeg synes ikke en eventuell obduksjon gjør tankene på døden noe verre. Derfor hører vel obduksjoner til untakene, og ikke regelen.

Forskriften ga blant annet regler om generell informasjon om obduksjon og . Oversikt over nye lover og regler som gjelder fra 1. De pårørende kan ikke nekte rettsmedisinsk obduksjon.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Obduksjon er en medisinsk undersøkelse som foretas for å. Verdens helseorganisasjon (WHO) utarbeidet et sett med regler som styrer . Adresseavisen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god . Utgifter til båretransport ved medisinsk obduksjon. Vi viser til tidligere kontakt vedrørende regelverk og praksis knyttet til dekning av utgifter til.

Finn synonymer til obduksjon og andre relaterte ord. Når det gjelder avgivelse av lik, gjelder dette regler om håndtering av lik, og omfattes til dels av de samme formål som reglene om obduksjon. Dette kan være tilfeller der lege eller pårørende ønsker obduksjon for å få klarlagt .