Passiv solvarme

Prinsippet bak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Passiv solvarme er den formen for solenergi som per i dag er mest . Disse prosessene skjer i praktisk talt alle bygninger, uansett om de er designet for det eller ikke, og i en gjennomsnittlig norsk bolig dekker passiv solvarme ca.

Passiv solvarme, direkte romoppvarming ved at solen skinner inn gjennom vinduene. Solstrålene, spesielt de kortbølgene strålene, slipper . Enkelte arkitekter og boligutbyggere er mer bevisste på å utnytte solvarmen. Ved å gi huset en spesiell form, og ved å . Det er den mest enkle form for passiv solvarme. Passive systemer er systemer som fungerer uten tekniske hjelpemidler.

Et sydvendt vindu kalles av og til en passiv solfanger. I dag er passiv solvarme den vanligste måten å utnytte solenergi i norske bygg. Passiv solvarme betyr rett og slett at vi slipper solvarmen inn i bygget og lagrer . Det er ingen absolutt skille mellom disse. Med passive systemer menes systemer som stort sett fungerer av seg selv, . Den mest kjente utnyttelsen av direkte solenergi er passiv solvarme.

Den bygger på teorien om drivhuseffekten.

Kortbølget sollys skinner gjennom glassrutene . Enkelte arkitekter og boligbyggere er mer bevisste på å utnytte solvarmen ved å gi huset en spesiell . Passiv solvarme – hjælp miljøet og dig selv. I disse tider med høje oliepriser, global opvarmning og uoverskuelige afgifter på miljøvenlig energi kan det være . Passiv solvarme, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Passiv solvarme gjør bruk av solens varme og energi uten å kreve spesielle mekaniske eller elektroniske elementer. Hver gang sola stråler gjennom et vindu, . De kan deles i tre typer: passiv solvarme, aktiv solvarme og elektrisitet fra solenergi.

Verdens klima- og energisituasjon tvinger befolkningen til å være kreativ og utfordre . KTITLE/NUMBER: Passive solar heating in housing planning. Passiv solvarme i bebyggelsesplanen) EM-1353/87-INVESTIGATORS: Information missing. Dette er passiv solvarme, altså den oppvarmingen som sola gir når den skinner inn gjennom vinduene.

Dette representerer – av oppvarmingsbehovet . Der er i de seneste år kommet større fokus på, hvordan vi opvarmer vores huse. En effektiv måde er at bruge den passive solvarme, hvilket .