Pensjonist i utlandet

Gå til Leveattest til pensjonister i utlandet. Det betyr at vi finner ut om du fyller vilkårene for å ta med deg pensjonen din til utlandet. Hovedregelen er at dersom du har bodd i Norge i .

Stadig flere pensjonister velger å nyte det gode liv i utlandet. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å bestemme seg for hvilket land man skal . Reglene ved flytting til utlandet og lengre utenlandsopphold er kompliserte. Pensjonister som flytter til utlandet, beholder i utgangspunktet retten til norsk .

Hvis du ønsker å flytte til utlandet er utgangspunktet at du må ha minst. Om du bor i utlandet i mer enn måneder er du ansett som bosatt i utlandet og. For pensjonister som for eksempel oppholder seg i utlandet i . Ved langvarige opphold i utlandet risikerer du nemlig å miste . Her kan du laste ned pdf-fil av Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge.

Rettledning for personer bosatt i utlandet som . Skattemyndighetenes lange arm rekker nå også ut til norske pensjonister bosatt i utlandet, såfremt de får utbetalt pensjon fra Norge. Kan jeg ta med min norske pensjon hvis jeg flytter til et annet nordisk land? Under visse vilkår kan du ta med deg norsk pensjon til utlandet.