Privatistweb

Det varierer litt når de ulike fylkeskommunene åpner PrivatistWeb for oppmelding til eksamen. Det er vanlig å åpne opp omtrent en måned før . Du melder deg opp via internett- på privatistweb.

Alle lærlinger som har rest teori og tar eksamen i løpet av læretiden skal melde seg opp på Privatistweb. Eksamensplan med dato, ste rom/seksjon, oppmøtetid og varighet er tilgjengelig på PrivatistWeb innen 1. Karakterene etter privatisteksamener publiseres på dine sider på Privatistweb, så snart de er klare (gjelder for de aller fleste fylker). Jeg skal melde meg opp til eksamen til jul på privatistweb, og jeg lurer på om det finnes en annen måte å betale eksamen på enn nettbank?

Det arrangeres privatisteksamen ganger i året. PrivatistWeb gir privatistene muligheten til å melde seg opp til eksamenvia Internett. Eksamensresultater kan også publiseres i denne løsningen.

Dersom du ikke allerede er registrert må du registrere deg som ny bruker. Karakterene legges ut fortløpende i privatistweb og kan skrives ut derfra. De fleste resultatene skal være klare i første del av januar . Er du usikker, spør læreren din på Sonans eller sjekk privatistweb. Eksamensavgiften betales elektronisk i privatistweb.

Sjekk at betalingen er fullført, og at det på Min side står at faget er betalt.

Når du har registrert deg i Privatistweb, velger du fag og hvilken skole du vil ta eksamen ved. Før du bekrefter oppmeldingen, må du være helt sikker på at du har . Privatistweb er åpen for oppmelding: For høsteksamen: 1. Meld deg opp og betal eksamensavgift i privatistweb. Ved påmelding til eksamen skal privatisten selv melde seg opp via PrivatistWeb.

Privatistweb åpner for oppmelding til høsteksamen 1. Vet at fellessensuren er i dag og i morgen. Tror dere vi får karakterene på privatistweb før helga? Registrer deg som bruker med personnummer, navn, adresse, mobilnummer og e-post. All oppmelding til privatisteksamen er web-basert. Eksamensavgifta for 20er kr 10for fyrstegongseksamen og kr 20for forbetringseksamen.

Dette lager du selv direkte fra privatistweb: velg ‘Karakterutskrift’ i venstremenyen etter at du har logget deg inn på privatistweb. Når de logger seg på for å melde seg opp til eksamen på Privatistweb.