Proteiner i kroppen vår

Proteiner ivaretar en rekke funksjoner i kroppen- enzymer, oksygen,. Kroppen vår er avhengig av enzymer til absolutt alle prosesser, også de . Et annet eksempel på kuleformede proteiner er hormonene som frakter beskjeder mellom de ulike organene i kroppen vår. Proteiners-funksjon-i-kroppen/BufretLignendeSignalmolekyler: Mange hormoner og nevrotransmittere består av proteiner.

De formidler informasjoner mellom ulike deler av kroppen via blodet og . Fagstoff: Proteiner finnes i alle organismer og har mange livsviktige oppgaver. Protein er store forbindelser vi finner i mat, i kroppen og alt annet.

Fett og karbohydrater er våre viktigste energikilder, likevel bruker vi noe av . Globulære proteiner (proteiner som lar seg løse opp i væske) deltar i nesten alle. Diabetes er et eksempel på en sykdom forårsaket av proteiner, der kroppen . Proteiner er kroppens byggestener, og behovet dekker vi med et vanlig norsk. Derfor er vi avhengige av å få tilført proteiner gjennom kosten.

Musklene våre er avhengig av tilgang til proteiner for å bygge seg opp etter aktivitet. Kroppen vår trenger ulike næringsstoffer hver dag for at den skal fungere best mulig. Proteiner er kroppens byggesteiner og er helt nødvendige for oss . Proteiner brukes i mange viktige prosesser i kroppen vår.

I tillegg kan de sammen med karbohydrater være en energikilde.