Regne varmefaktor

Beregning av pumpas varmefaktor: Vi skal nå beregne pumpas varmefaktor: 1. Beregn temperaturøkningen på varm siden: ________grader. Vi kan nå beregne varmefaktoren til pumpa som forholdet mellom mottatt energi på varm-.

Varmefaktoren (f) for en varmepumpe er forholdet mellom varmen ut av varmepumpen (Qhøy) og utført arbeid (W) på dampen. Har om varmepumper, og regelen på varmefaktoren i en slik en er: Varmefaktor= Varmeenergi . COP) beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år. Jo høyere årsvarmefaktor, jo lavere strømforbruk og jo lavere .

Vi kaller dette for varmefaktor, eller COP. Dersom ei varmepumpe har en COP på produserer den rundt tre ganger så mye energi som det den bruker selv. Hvis en pumpe har i varmefaktor(COP) betyr det at pumpen. Beregne varmefaktor til en varmepumpe ved å beregne forholdet mellom.

Gjøre vurderinger rundt faktorer som reduserer varmefaktoren til varmepumpen. Her kan man regne med varmefaktor på ca (0-35C) mens f. Gasskraftverk lager altså fortsatt store CO2-utslipp, men det er regnet som det mest miljøvennlige av . Energieffektivitet – effektfaktor – varmefaktor. SCOP beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år under gitte forutsetninger.

Ved avriming vil anleggets varmefaktor reduseres; Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden for varmepumpens fordamper; Luftfilteret i innedelen må . Utedelen bør være skjermet mot regn, snø og vind med for eksempel overbygg. Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varme- . En fagmann kan beregne hvor stor energi besparingen blir i hvert enkelt. En viktig indikator er varmepumpens COP-verdi, varmefaktoren.

Sjekk varmepumpens varmefaktor og sammenlign varmefaktor ved . I de fleste varmepumper for boligoppvarming ligger varmefaktoren på rundt 3. Det vil si at for hver kWh vi bruker for å . Utled den maksimale varmefaktoren Vmax for en varmepumpe.