Relativ luftfuktighet temperatur

Ideell luftfuktighet inne er mellom og relativ luftfuktighet og iallfall ikke. Gå til Relativ luftfuktighet – Relativ luftfuktighet ved en bestemt temperatur er definert som forholdet mellom absolutt fuktighet og dens maksimale verdien . Relativ_fuktighetBufretLignendeRelativ fuktighet er forholdet mellom vanndampmengden i luft og den.

Den relative fuktigheten til et system er ikke bare avhengig av temperatur, men også av . På engelsk, relative humidity, som forkortes til RH. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp kan luften inneholde uten å være mettet. Gå til Luftfuktighet – Når temperaturen er høy, vil kroppen prøve å kjøle seg ned.

Når det er høy relativ fuktighet, og lufta begynner å nærme seg . Temperaturen i lufta avgjør hvor mange vannmolekyler lufta kan holde. Siden relativ fuktighet er temperaturavhengig er den et dårlig mål på . Her finner du et utvalg av hygrometer og fuktighetsmålere for måling av relativ luftfuktighet i RH. Mange av fuktighetsmålere måler samtidig også temperatur.

Dugget kommer bare fram på overflater som holder temperaturer under 13.