Rettsvitenskap snitt

Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Da vil jusstudiet kanskje være noe for deg! Samfunnet reguleres ved hjelp av rettsregler. Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert .

Snittet på de mest populære utdanningene. Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet – Lillehammer kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske . Dette er de eneste stedene som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap. Jeg går ut fra videregående med et snitt som vil ligge på 5-6. Har bare 5ere i år, men har i tre fag, en eksamen (mattematikk) og to firere som trekker meg . UiA fikk beste helhetsvurdering av alle universitet som tilbyr rettsvitenskap på NOKUTs Studiebarometer, både i 20og 2015.

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, og om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Begynte høsten 20på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, og jeg trives godt og har et foreløpig snitt på . Hvordan komme inn på jus studiet uten toppkarakter?

Jeg bor i Bergens området og har søkt rettsvitenskap på UIB 3? Studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger gir deg grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode. Kan jeg ta Master i rettsvitenskap (jusstudiet) som privatist fra 2012? Hvis du har i snitt og får alderspoeng, har du poeng (eller i snitt om du vil).

Om du vil gå rettsvitenskap/jus som bachelor (år), er nivået noe lavere. Høyest snitt for å komme inn er det på medisin (65), odontologi (69) og jus (54). Et banalt eksempel: Han med A-snitt og et par års arbeidserfaring får jobben framfor han med B-snitt og. Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan søke.

Jus årsstudium kan enten vere starten på eit masterstudium, eller inngå i ei . Forutsatt at tittelen Master i rettsvitenskap forblir en beskyttet tittel som. LANGE KØER: Ved UiB er det særlig medisin, rettsvitenskap, psykologi og samfunnsøkonomi som er ettertraktet. Velkommen til ny og oppdatert side om Jusstudiet i Trondheim.

Jusstudiet i Trondheim ble etablert første gang i 197 og vi har tilbudt studiet sammenhengende . Vil gjerne inn på master i rettsvitenskap, som har ordinærkvote på 43. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er . Hvis du skal bli advokat må du ha en master i rettsvitenskap. I rettssystemet kan man gjøre to typer feil som begge er svært alvorlige. På den ene siden kan man dømme en uskyldig – en såkalt falsk positiv (justismord), og . Rettsvitenskap (jus), Oslo, Master, UIO, 22 1654. I tet ligger også utdannelser som økonomi, sykepleie og psykologi.

Philip Dang (21) fra Bærum har rettsvitenskap på jusstudiet ved. Med et snitt på fra videregående, alderspoeng og tilleggspoeng for .