Schengen området

Schengenområdet består av europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av .

Schengen-avtalen omfatter idag europeiske land: Belgia, Danmark, Estland. For trafikk inn og ut av Schengenområdet er det passkontroll både ved inn- og utreise. De praktiske konsekvensene av Schengenavtalen blir . Den mest synlige virkningen av Schengen-samarbeidet er at det ikke er noen passkontroll mellom avtalelandene, og at du dermed kan gå fra Kirkenes til Lisboa . Schengenområdet utvidet til å omfatte Polen, Estlan Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn og Malta. Schengen-avtalen innebærer at du slipper å vise pass når du reiser land- eller sjøveien i Schengen-området.

EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Islan Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet. Norske borgere bør alltid ta med gyldig pass, også ved reiser innenfor Schengen-området, fordi passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for .

Schengen-samarbeidet består av EUs medlemsland med unntak av. Alle som krysser en av grensene inn i Schengen-området må gjennom . Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen. Som Schengen-medlem er vi del av et område med felles yttergrense og indre . Schengen-samarbeidet bygger på en konvensjon for et styrket samarbeid om kontroll av de felles ytre. Deltakelsen i Schengen-samarbeidet har betydning for visumsøknader til Norge.

Innenfor visumets gyldighetsperiode vil visum til ett land i Schengen-området . De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estlan Finlan Frankrike, Greklan Islan Italien, Lettlan Liechtenstein, . På grunn av at Norge er en del av Schengen-samarbeidet sammen med. Schengen visum er gyldig for reisende til land innen Schengen avtalen, det kreves derfor ikke. Reisende som kommer utenfra Schengen området til/via Island. Som hovedregel gjelder et schengenvisum kun en innreise til Schengenområdet. Et visum gir ikke rett til å ta arbeid eller drive næringsvirksomhet under . Du må levere søknaden din til en av ni utvalgte ambassader i Europa.

Du velger den ambassaden i Schengen-området som er enklest for deg . SCHENGEN (VG) år etter at den ble fremforhandlet, settes Schengen-avtalen på tidenes prøve.