Selektivitet

Selektivitet, betyr at bare vernet (eller sikringen) nærmest feilstedet skal løse ut dersom en feil oppstår. Selektivitet i elektriske anlegg vil det si at det vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil. Det vil bety at resten av installasjonen ikke blir utkoplet og .

Selektivitet dreier seg jo egentlig bare om sikkerhet i strømforsyningen og da har. Selektivitet mellom vern som har forskjellig strøm/tid karakteristikk. Nå er jeg ingen ekspert ( mest fordi alle skriverer Selaktivitet) men tror regelen er at alle vern er av samme type produsent, . Selektivitet/IP-grad/bryteevne på overlast-kortslutn.

Selektivitet mellom effektbryter og elementaut. Last ned Veiledning for selektivitet, reservebeskyttelse og koordinering. Det er ikke noe direkte krav til selektivitet i forskriften men det må vurderes i samråd med eier/bruker. Installasjonen må ikke medføre fare og den må være egnet . En minutters video med enkel forklaring om vern , selektivitet og karakteristikk. Eksempelvis sier møllers store grønne: PLSM OV 63A og M00gl-gir selektivitet på KA Det er jo krav . Et ikke jordfeilstrømstyrt hovedvern gir “horisontal selektivitet” pga.

For å dokumentere selektivitet i et anlegg benyttes først og fremst registrerte selektivitetstabeller fra vernleverandørene. Bit ElCad NettDok har til nå basert seg .

A 50A 100A 500A Utløsekarakteristikk for 10A c-automat Trykk på knappene under for å sjekke om det er selektivitet ved bruk av . Søgning på “selektivitet” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Beregn kortslutningsverdiene i fordelingen på loftet. Ta ut KV (kortslutningsvern) for å sikre selektivitet mellom OV og KV. I FEB-framkommer det at en må ta nødvendig hensyn til selektivitet når en skal vurdere, velge og koordinere vern til beskyttelse i elektriske . Selektivitet er innen farmakologien et mål for hvor godt et medikament virker på forskjellige typer reseptorer.

Definisjon av selektivitet i Online Dictionary. Kravet til selektivitet er avhengig av UPS’ens bruksområde, reservekraft eller nødstrøm. Reservekraft er et forsyningssystem som benyttes for å . For riktig jordfeilstrømbeskyttelse er et viktig aspekt knyttet til tripptider. Beskyttelse mot berøringsspenning er bare effektiv dersom . We are sorry, but we have no definition of phrase: selektivitet yet.

Selektivitet viser til sannsynligheten for at en rad vil tilfredsstille et predikat (det vil si, være sant). En selektivitet på for eksempel () for et predikat som . Vi utvider sortimentet av elektroniske sikringer med interessante nyheter som kommer til å bidra til økt selektivitet, mindre driftsstopp og raskere feilsøking i 48 . Angir i hvilken grad vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil. Evaluering av molecular imprinted polymers for ProGRP: Fokus på selektivitet og retensjonsmekanismer.

Effektiv separasjon oppnås ved god oppløsning, som er et mål på avstanden mellom to topper (Rs 8), god selektivitet, som er klart avgrensede topper (α) og . Selektivitet og kortslutningsberegninger. Samfunnsplanlegging Selektiv riving Selektivitet og kortslutningsberegninger SHA- planer Sigevann fra .