Sfp faktor ventilasjon

Energieffektiv ventilasjon – innføring av SFP . Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):. Koordinering mellom fag: Kilde: Systemair .

For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Illustrasjon av kanaltnett i ventilasjonsanlegg . Ventilasjonsanlegg bør utformes slik at de bruker minst mulig energi på. SFP-faktoren sier hvor mye effekt (i kilowatt) som kreves for å flytte en .

Mens det er detaljerte beskrivelser og presiseringer for en rekke andre forhold i NS37gjelder dette ikke for SFP. Vedlegg 4: SKJEMA FOR BESTEMMELSE AV SFP-INDIKATOR (Specific Fan Power) FOR ANLEGG 36. Elektrotekniske målinger gjøres på inntak til . På hjemmesiden så står det bare Moderne teknologi gir lav SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegget). SFP-faktoren for en typisk nyere mekanisk ventilert.

Figur viser forskjellige kurver som angir hvor god eller dårlig SFP-faktoren er ved . SFP-faktor -Spesific Fan Power beskriver viftens effektforbruk i forhold til levert. TEK anviser SFP til kw(m3/s) eller bedre, for passivhus er kravet = 5. BoComfort boligventilasjon er energibesparende og gjenvinner opptil av varmen med en SFP-faktor på under 1.

Reduksjon av SFP-faktoren som et tiltak for å redusere energiforbruket til ventilasjon er. Balansert ventilasjon og kjøkkenventilator. SFP ved dimensjonerende forhold eller aggregatuttak for VAV-ventilasjon.

SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt) for ventilasjonsanlegg, se pkt. Ineffektive ventilasjonsanlegg skaper store ekstrakostnader for mange bedrifter. Fokus på SFP-faktor ved installasjon av nye anlegg er et skritt i riktig retning . Prosjekterer du med naturlig ventilasjon kan du få til god nok. Med krav til spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) på.

Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg. I et moderne kontorbygg utgjør som regel årlig energibehov til ventilasjon og. Vi har fokus på bolig- Ventilasjon og inneklima, og det har vi.

Ener Produkt as er totalleverandør innen ventilasjon,.