Signalflagg på sjøen

Når du skal ha flagg på båten skal du sørge for at det ikke henger ned i vannet. Størrelsen på flagget kommer ann på str på båten: fots båt skal ha . Internasjonale maritime signalflagg er betegnelsen på bestemte flagg som.

Det er en del regler forbundet med bruk av nasjonalflagget om bord i båt. Stort sett gjelder de samme flaggregler på sjøen som på land. Når det gjelder størrelse på flagg i båt, så skal man benytte følgende tabell. Norge får egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget. SIGNALFLAGG – Papa I havn: Skipet skal seile, alle mann ombord.

Kan i sjøen brukes av fiskefarøyer med følgende . Flagget er viktig på sjøen og man har respekt for bruken av det. I småbåter er det vanlig med et norsk flagg akter (bak) på båten. Selv om det finnes regler og ritualer for behandling av flagg og bruk av.

KNS spesifiserer det som Flagget kan strykes i åpen sjø, men skal . Foreløpig har døve ikke stor nytte av å bruke det fonetiske alfabetet via VHF radioen. Men løsning kan komme like rundt hjørnet ved å bruke en begrenset og . Et signal som består av et firkantet flagg med en kule eller noe som ligner en kule, over eller under flagget.