Skatteberegning 2015 næringsdrivende

Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende. Se også brosjyren Hva blir skatten for inntekståret 2015?

Enkel og grei skatteberegning for inntektsårene 20og 2016. Skatteberegningene gjelder for lønnstakere og næringsdrivende. Hjelp til å finne ut hvor mye skatt du må betale (2015).

Gå til Trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt – I tillegg betaler du i prosent (fra 2016) i skatt av din alminnelige.

Hvor mye du må betale i skatt varierer fra null til prosent. Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2015. Hvis du har inntekt både som næringsdrivende og som vanlig ansatt.

Hvis du betaler inn skatt (frivillig forskudd) før 31. Se om du får mer eller mindre skatt i 20enn i 2016. Slik beregner du skatten for et enkeltpersonforetak. Næringsrapport skatt – Enklere skatterapportering for næringsdrivende.

Tidlig skatteoppgjør for mange næringsdrivende.