Skatteberegning 2016 pensjonister

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen. Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP). Her kan du beregne skatten: Pensjonsskattekalkulator 2016.

For dager siden – Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av. Her finner du informasjon om skatteregler for pensjonister gjeldende for 2015. Du betaler mindre skatt av pensjonsinntekt (herunder AFP) enn av lønnsinntekt.

Lavere skatt og avgift; Større overskudd i eget firma; Høyere pensjon, sykepenger; Bedre.

Enkel og grei skatteberegning for inntektsårene 20og 2016. Fradraget blir gradvis redusert for pensjon over 19kroner per år, og blir redusert til null hvis pensjonen overstiger 58kroner per år. Se om du får mer eller mindre skatt i 20enn i 2016. Den egner seg ikke for pensjonister, trygdede, selvstendig næringsdrivende, de som . Tidlig uttak gir lavere årlig pensjon og kan dermed gi større årlig skattefradrag.

Strålte om kapp med sola på Visma Ski Classics Kids. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt er etter alle fradrag (nettoinntekt). Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.