Skatteberegning 2016 skatteetaten

I skatteberegningen fyller du inn antatt inntekt, formue og fradrag og velger det inntektsåret du vil. Velg om du vil beregne skatten din for 201 20eller 2017. Dersom du ser denne teksten, vil ikke skatteberegningsprogrammet starte.

Dersom nettleseren blokkerer programmet med en advarsel, sørg . Næringsdrivende og deres ektefeller: Første mulighet er 3. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. Person/Selvangivelse/Avansert-skatteberegning/BufretLignendeBeregn skatten din ved å velge det aktuelle årstallet i boksen over. Skattedirektoratet) Etaten forvalter folkeregistersystemet, skattesystemet, merverdiavgiftssystemet og arveavgiftssystemet.

Se om du får mer eller mindre skatt i 20enn i 2016. Kalkulatoren er oppdatert med tall fra statsbudsjettet lagt frem 6. Her er to kalkulatorer som på en grei måte gir deg en enkel skatteberegning for inntektsårene 20og 2016. Skatteberegningene gjelder for lønnstakere og n. Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015. Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Skatteetaten legger ut skatteoppgjøret ditt i din personlige, elektroniske mottatt-boks i Altinn.

Skylder du skatt for tidligere år, vil tilgodebeløpet bli brukt til å dekke dette.

Første forfall er imidlertid ikke før 20. Der kommer det fram at Skatteetaten har gjort en feil når de har beregnet fjorårets. Utbetaling av skatt til gode for de berørte er utsatt til feilen er rettet, sannsynligvis en til to uker. Dyster rekord for selvmordsangrep i 2016 .