Skogsfugl arter

Skogsfugl er fellesbenevnelse som beskriver en gruppe viltlevende skoghøns. Dette er fugler som typisk trives i skogkledt terreng og er synonyme med arter det . Last ned pdf-versjon av faktaark om skogsfugl. Hos begge disse artene er det hannene; tiurene og orrhanene som spiller.

Gruppa skogshøns omfatter fem arter i Norge – li- og fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe. Av disse samlet seminaret seg om de fire første artene. Arten orrfugl, skogsfugl hører til i slekta , Lyrurus.

Skogsfugl Østagrenda Jakt og Fiske Kvolvet/Steinfjellet. Beskrivelse av området: Grei adkomst via veien inn til . Beskrivelse av området: Feltet ligger på. Toppjakt er jakt på skogsfugl, først og fremst storfugl og orrfugl som beiter i . Toppjakt skogsfugl Tynset Østre Grunneierlag felt Gammeldalen.

Beskrivelse av området: Lettjaktet felt med . Jaktkort for skogsfugl, hare og annet småvilt, (ikke for rype) på Botnan Nord og. Tiur; Orrfugl; Hare; Rødrev; Grevling; Røyskatt; Gaupe; Mår; Gjess; And .